Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ: Υποτροφία ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ
A N A K O I N Ω Σ Η

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα χορηγηθούν επτά (7) υποτροφίες σε πτυχιούχους των Πανεπιστημίων της χώρας καταγόμενους από τις Σπέτσες και την Ύδρα για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε Πανεπιστήμια της χώρας , με επιλογή , με κριτήριο το βαθμό του Πτυχίου, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ», σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις ανά  περιοχή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής μπορούν από 28/8/2013  και το αργότερο μέχρι και τις 22/10/2013 ημέρα Τρίτη.

Πληροφορίες στο Δήμο Ύδρας τηλ.2298320200.

Το κείμενο της προκήρυξης είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων στον παρακάτω σύνδεσμο:Από το Δήμο Ύδρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου