Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ


πηγή: «ΓΙΑΤΙ Η ΥΔΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ»
Από: ΥΔΡΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, για να καλύψει τις ανάγκες του πρόκειται να προσλάβει ως εξωτερικούς συνεργάτες τις ποιο κάτω ειδικότητες με τους όρους:
1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ Έλληνα ή Ευρωπαίο Υπήκοο με γνώση Φωτογραφίας, Διαδικτύου και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η γνώση και η επαγγελματική του εμπειρία να αποδεικνύεται από ανάλογο πορτοφόλιο. Υποχρεωτική δυνατότητα να ταξιδέψει σε νησιά. Διάρκεια συνεργασία έως 8 μήνες.
2. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ Ελληνικά Αγγλικά. Έλληνα ή Ευρωπαίο Υπήκοο με άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών. Ανάλογη προϋπηρεσία Υποχρεωτική. Η γνώση και η εμπειρία του να αποδεικνύεται από ανάλογο πορτοφόλιο. Δεν απαιτείται η φυσική του παρουσία στους χώρους του ΕΔΜΝ. Διάρκεια συνεργασία έως 8 μήνες. Σε περίπτωση ΑμεΑ με προβλήματα ομιλίας μπορεί η επικοινωνία να γίνεται μόνο μέσω Ηλεκτρ Ταχυδρομείου (Email).
3. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Έλληνα ή Ευρωπαίο Υπήκοο με άριστη γνώση Ελληνικών, Αγγλικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδικτύου. Ανάλογη προϋπηρεσία Υποχρεωτική. Η γνώση και η εμπειρία του να αποδεικνύεται από ανάλογο πορτοφόλιο. Δεν απαιτείται η φυσική του παρουσία στους χώρους του ΕΔΜΝ. Διάρκεια συνεργασία έως 8 μήνες. Σε περίπτωση ΑμεΑ με προβλήματα ομιλίας μπορεί η επικοινωνία να γίνεται μόνο μέσω Ηλεκτρ Ταχυδρομείου (Email).
• Όλες οι παραπάνω θέσεις θα αξιολογηθούν καταρχήν σύμφωνα με το πορτοφόλιο το οποίο και θα στείλουν οι ενδιαφερόμενοι στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση Email:info@smallislands.eu  με την Ένδειξη ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ……(ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ ή ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ή ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
• Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε όσες από τις θέσεις επιθυμεί.
• Μετά την αξιολόγηση θα ακολουθήσει προσωπικής συνέντευξης.
• Θα επιλεγούν ένας ανά κατηγορία με το κριτήριο της καλλίτερης ποιοτικής εργασίας στη συμφερότερη οικ. τιμή.
• Όσοι αξιολογηθούν μετά την πρώτη φάση θα τους ζητηθεί να επισυνάψουν οικονομική προσφορά:
1. Για τον Φωτογράφο: Συνολική Αμοιβή ανά ημέρα εργασίας.
2. Για τον Μεταφραστή: Συνολική αμοιβή ανά σελίδα μετάφρασης (Α4)
3. Για τον Συνεργάτη ταξινόμησης Συνολική αμοιβή ανά 100 στοιχείων πού θα ταξινομεί σε excel.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθυνθείτε με Ηλεκτρονική επιστολή σας στην Διεύθυνση: info@smallislands.eu
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: ΣΑΒ. 24 ΝΟΕΜΒ. 2012.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ – ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟΥ: ΣΑΒ. 15 ΔΕΚΕΜ 2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 24.00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου